Tematsko področje 1

Pozornost

Poslušanje, opazovanje, resnična želja razumeti, brez predsodkov in ponujanja hitrih rešitev.

Umetniška dela