Človeški dotik

Človeški dotik je topel in prijazen način ravnanja z ljudmi, ki posamezniku daje občutek ugodja. Posamezniki in družba bolj kot kadarkoli prej potrebujemo takšno izkušnjo - izkušnjo, ki nam pomaga ponovno odkrivati zaupanje v družbenih odnosih. 

Umetniška dela in umetniški performansi na tej razstavi spodbujajo teme dialoga in zdravega pristopa k odnosom v družbeni perspektivi, za katero so značilni pozornost, spoštovanje, prijaznost in sprejemanje vsake osebe v njeni vrednosti in edinstvenosti. 

Predpostavka

Ustvarjalnost in dobro počutje

Težave v odnosih, ki prizadevajo vse več ljudi, se kažejo v različnih oblikah: izključenost in izolacija, povečana tesnoba in agresivnost, depresivnost in samopoškodovalno vedenje; zato je treba skrbeti za socializacijo in preprečevanje slabega počutja, ter pomagati ljudem pri razvijanju komunikacijskih spretnosti in strategij spoprijemanja s težavami; vse z namenom dobrega osebnega in kolektivnega počutja. 
Znanstvene raziskave na psihosocialnem in nevroznanstvenem področju so opredelile ustvarjalnost in dostopnost do različnih oblik umetnosti kot vir za izboljšanje družbene blaginje in sredstvo za krepitev socializacije.  
Ustvarjalno izražanje, tudi v ljubiteljskih oblikah, je torej sredstvo komunikacije, ki lahko ustvari dragocene predpogoje za skupno blaginjo. 

Projekt

Primerjava pogledov na družbeno blaginjo

Cilj projekta "Človeški dotik" je z razstavo, posvečeno temi družbenega blagostanja, spodbujati komunikacijo in dialog med mladimi generacijami, odraslimi in različnimi družbenimi skupinami. Jezikovna in kulturna raznolikost, izvirni jeziki in perspektive, krepijo ustvarjalnost in spodbujajo priložnosti, da se izrazimo na načine, za katere so značilni pozornost, spoštovanje in prijaznost. Razstava bo na ogled:

  •  od 7. do 28. oktobra 2023 v Lignanu Sabbiadoru, v Institutu Pietro Savorgnan di Brazzà Letak 
  • aprila 2024 v Gorici 

Digitalni katalog vključuje vsa dela, ki so bila razstavljena na teh dveh prizoriščih.