Tematsko področje 2

Spoštovanje

Vzpostavljanje spoštljivih odnosov v pogovoru, na sestanku, v konfrontaciji in celo v konfliktu.

Umetniška dela